ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ με έδρα ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 38, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ. 2351038777, με την ιδιότητά του/της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας με το παρόν σας ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), του ν.4624/2019, όπως ισχύει

Κατηγορία προσωπικών δεδομένωνΣκοπόςΝόμιμη ΒάσηΧρόνος ΤήρησηςΑποδέκτες
Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. ονοματεπώνυμο)Η εγγραφή σας στο μητρώο εθελοντών – εκλογικών αντιπροσώπων του υποψηφίουΗ συγκατάθεσή σαςΜέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία
Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ. τηλέφωνο, email)Η επικοινωνία του υποψηφίου με τον αποδέκτηΗ συγκατάθεσή σας
Το έννομο συμφέρον του/της υποψηφίου για την επικοινωνία των θέσεων του/της

Δεν διενεργείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Καθ’ όλη την διάρκεια που ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ τηρεί και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

ΠρόσβασηςΔιόρθωσηςΔιαγραφήςΠεριορισμού

Επιπλέον, δικαιούστε να εναντιωθείτε στη διενεργούμενη επικοινωνία οποτεδήποτε το επιθυμείτε.

Τέλος δύνασθαι να ακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε.

Για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες, παρακαλώ στείλτε αίτημα στο koutroupaskonstantinos@gmail.com ή καλέστε στο 2351038777.

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα του αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/).